czwartek, 22 lutego 2018 , Małgorzaty, Marty, Nikifora

WARUNKI REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2014/2015


Przyjęcie kandydatów na I rok kształcenia w zawodzie ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA następuje w roku szkolnym 2014/2015 na podstawie kolejności zgłoszeń.

Uwaga!
Uruchomienie kształcenia w tym zawodzie jest uzależnione od ilości kandydatów.


***
DOKUMENTY KWALIFIKACYJNE
WYMAGANE DOKUMENTY:
  • świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej w oryginale,
  • podanie ,
  • 4 fotografie w formacie 35 x 45 mm zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych
  • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwswkazań do nauki
  • kserokopia dowodu osobistego
  • umowa o świadczeniu usług edukacyjnych - 2 egz.
Przed podpisaniem umowy o świadczeniu usług edukacyjnych należy zapoznać się ze statutem. Treść statutu dostępna tutaj

Dokumenty mogą być przesyłane pocztą. Tylko kompletne dokumenty będą rozpatrywane.

***
OPŁATY
Uwaga!

W ROKU SZKOLNYM 2014/2015
  • Opłata rekrutacyjna - 0 zł
  • Opłata wpisowa - 0 zł
  • Czesne miesięczne - 0 zł
Czesne jest płatne przez 10 m-cy w roku za miesiące od września do czerwca włącznie.

Nr konta:
ING Bank Śląski S. A. o/Ustroń 09 1050 1096 1000 0091 4240 2180

 

 

 


Strona Główna | Kontakt | do góry

Jesteś naszym 1029 gościem, Witamy !

kompuetry ustroń
 
 
 
 
 
Archiwum
 
 
Skorzystaj z naszej wyszukiwarki w ten sposób szybko dotrzesz do potrzebnych informacji:


 
 
Aby otrzymywać informacje na temat naszej uczelni zapisz się do bezpłatnego biuletynu, wystarczy podać email:


 
Powrót do strony głównej Wyzsza Szkoła Inżynierii Dentystycznej i Nauk Humanistycznych Medyczne Studium Techniki Dentystycznej Rekrutacja Polskie Towarzystwo Inzynierii Stomatologicznej Czasopismo