czwartek, 22 lutego 2018 , Małgorzaty, Marty, Nikifora

MEDYCZNE STUDIUM TECHNIKI DENTYSTYCZNEJ


HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA
Nauka trwa 2 lata.

Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu:
 • zainteresowania humanistyczne, przyrodnicze i medyczne;

 • zainteresowania psychologiczne i predyspozycje pedagogiczne;

 • umiejętności plastyczne;

 • zdolności manualne;

 • dokładność i sumienność;

 • planowość i systematyczność działań;

 • spostrzegawczość i szybkość reagowania;

 • zdolność koncentracji i podzielność uwagi;

 • samodzielność w realizacji zadań;

 • opanowanie i umiejętność rozstrzygania sytuacji konfliktowych;

 • poszanowanie godności osobistej drugiego człowieka;

 • wrażliwość, życzliwość, cierpliwość;

 • rzetelność;

 • poczucie odpowiedzialności;

 • zdolności organizatorskie.Przedmioty objęte programem nauczania:
 • Wychowanie fizyczne

 • Psychologia

 • Anatomia, fizjologia i fizjopatologia

 • Anatomia i fizjologia narządu żucia

 • Patologia narządu żucia

 • Farmakologia

 • Mikrobiologia

 • Propedeutyka stomatologii

 • Pracownia propedeutyki stomatologii

 • Promocja zdrowia, profilaktyka i metodyka stomatologicznej edukacji zdrowotnej

 • Pracownia promocji zdrowia, profilaktyki i metodyki stomatologicznej edukacji zdrowotnej

 • Zdrowie publiczne

 • Informatyka i technika komputerowa

 • Zajęcia praktyczneAbsolwent jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
 • prowadzenia stomatologicznej edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia w różnych środowiskach;

 • wykonywania zabiegów profilaktyczno-leczniczych na zlecenie i pod nadzorem lekarza dentysty;

 • samodzielnego wykonywania badań diagnostycznych zaleconych przez lekarza dentystę;

 • przygotowywania gabinetu i organizowania stanowiska pracy lekarza dentysty zgodnie z zasadami ergonomii;

 • wykonywania czynności administracyjnych i prowadzenia dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego;

 • komunikowania się z pacjentem;

 • bieżącego konserwowania i obsługi urządzeń, aparatów i instrumentów dentystycznych.Absolwent może podejmować pracę w:
 • gabinetach dentystycznych publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej;

 • gabinetach profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w przedszkolach i szkołach.


 

 

 


Strona Główna | Kontakt | do góry

Jesteś naszym 1038 gościem, Witamy !

kompuetry ustroń
 
 
 
 
 
Archiwum
 
 
Skorzystaj z naszej wyszukiwarki w ten sposób szybko dotrzesz do potrzebnych informacji:


 
 
Aby otrzymywać informacje na temat naszej uczelni zapisz się do bezpłatnego biuletynu, wystarczy podać email:


 
Powrót do strony głównej Wyzsza Szkoła Inżynierii Dentystycznej i Nauk Humanistycznych Medyczne Studium Techniki Dentystycznej Rekrutacja Polskie Towarzystwo Inzynierii Stomatologicznej Czasopismo