czwartek, 22 lutego 2018 , Małgorzaty, Marty, Nikifora

MEDYCZNE STUDIUM TECHNIKI DENTYSTYCZNEJ


ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA
Nauka trwa 1 rok.

Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu:
 • zainteresowania humanistyczne i medyczne;

 • dokładność i sumienność;

 • punktualność i zdyscyplinowanie;

 • wrażliwość, życzliwość i cierpliwość w stosunku do ludzi;

 • poszanowanie godności osobistej drugiego człowieka;

 • gotowość niesienia pomocy;

 • samokontrola;

 • zdolność koncentracji i podzielność uwagi;

 • spostrzegawczość i szybkość reagowania;

 • opanowanie i rozwaga w trudnych sytuacjach.Przedmioty objęte programem nauczania:
 • Wychowanie fizyczne

 • Psychologia

 • Anatomia, fizjologia i patologia narządu żucia

 • Podstawy mikrobiologii

 • Farmakologia

 • Zasady i technika pracy asystentki stomatologicznej

 • Pracownia zasad i techniki pracy asystentki stomatologicznej

 • Zajęcia praktyczneAbsolwent jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
 • przygotowywania gabinetu i stanowiska pracy lekarza dentysty;
 • asystowania lekarzowi dentyście w czasie wykonywania zabiegów dentystycznych;

 • przechowywania i przygotowywania leków, materiałów stomatologicznych, narzędzi i sprzętu stosowanego w gabinecie dentystycznym;

 • prowadzenia dokumentacji i wykonywania czynności administracyjnych związanych z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego;

 • komunikowania się z pacjentem;

 • użytkowania, przechowywania i konserwowania urządzeń i aparatów oraz instrumentów stomatologicznych.


Absolwent może podejmować pracę w gabinetach dentystycznych publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej.

 

 

 


Strona Główna | Kontakt | do góry

Jesteś naszym 1026 gościem, Witamy !

kompuetry ustroń
 
 
 
 
 
Archiwum
 
 
Skorzystaj z naszej wyszukiwarki w ten sposób szybko dotrzesz do potrzebnych informacji:


 
 
Aby otrzymywać informacje na temat naszej uczelni zapisz się do bezpłatnego biuletynu, wystarczy podać email:


 
Powrót do strony głównej Wyzsza Szkoła Inżynierii Dentystycznej i Nauk Humanistycznych Medyczne Studium Techniki Dentystycznej Rekrutacja Polskie Towarzystwo Inzynierii Stomatologicznej Czasopismo