czwartek, 22 lutego 2018 , Małgorzaty, Marty, Nikifora

Ubezpieczenie zdrowotne

Obowiązek ubezpieczenia studentów powstaje z dniem immatrykulacji i złożenia ślubowania, a wygasa z dniem uzyskania statusu absolwenta, albo skreślenia z listy studentów.

Uczelnia zgłasza do ZUS i opłaca składkę z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za studentów, którzy przedstawią stosowne dokumenty,bądź oświadczenie wskazujące jednoznacznie, że: nie pozostają na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu lub nie podlegają obowiązkowi tego ubezpieczenia z innego tytułu.

Powinność uczelni wobec wspomnianych wyżej studentów odnosi się do osób studiujących w trybie dziennym, wieczorowym, bądź zaocznym w okresie do ukończenia 26 lat, a także po ich ukończeniu, do czasu uzyskania statusu absolwenta.

Studenci, których dotyczy powyższa informacja, powinni zgłosić się do kwestury ( pok. 210), celem złożenia stosownych dokumentów oraz wypełnienia formularza zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego do ZUS ZZA.

Ubezpieczeni studenci mają prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie całego kraju ( w placówkach posiadających zawarte umowy z NFZ). oznacza to, że student może wybrać jednego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w miejscu kształcenia i drugiego na miesiące letnie w miejscu stałego zamieszkania.

W związku z tym studenci zgłaszający się do dowolnie wybranej przychodni winni posiadać ważną legitymację studencką oraz dokument potwierdzający uprawnienia do świadczeń zdrowotnych ( kopia zgłoszenia do ubezpieczenia).

 

 

 


Strona Główna | Kontakt | do góry

Jesteś naszym 1040 gościem, Witamy !

kompuetry ustroń
 
 
 
 
 
 
 
Skorzystaj z naszej wyszukiwarki w ten sposób szybko dotrzesz do potrzebnych informacji:


 
 
Aby otrzymywać informacje na temat naszej uczelni zapisz się do bezpłatnego biuletynu, wystarczy podać email:


 
Powrót do strony głównej Wyzsza Szkoła Inżynierii Dentystycznej i Nauk Humanistycznych Medyczne Studium Techniki Dentystycznej Rekrutacja Polskie Towarzystwo Inzynierii Stomatologicznej Czasopismo