czwartek, 22 lutego 2018 , Małgorzaty, Marty, Nikifora

Kierunek: inżynieria materiałowa
Specjalność: inżynieria dentystyczna
Uzyskiwany tytuł : inżynier techniki dentystycznej
Czas trwania : 3,5 roku ( 7 semestrów)
Interdyscyplinarny charakter programu studiów wychodzi naprzeciw wymaganiom Unii Europejskiej oraz zapewnia absolwentom odpowiedni poziom umiejętności i wiedzy wykorzystywanej w technice stomatologicznej. Aby zrealizować te założenia zaangażowano najlepszych specjalistów z zakresu nauk medycznych, technicznych oraz plastycznych. Utworzono specjalistyczne laboratoria między innymi laboratorium wytwarzania i przetwarzania materiałów metalicznych, w którym są prowadzone prace nad uruchomieniem produkcji nowego stopu dentystycznego. Laboratorium stopów tytanowych jest jednym z nielicznych w kraju. Mikroskop skaningowy w laboratorium podstaw nauki o materiałach pozwala na obserwacje struktury materiału przy powiększeniach dochodzących do 20 tyś. razy. Wyposażenie laboratoriów pozwala na prowadzenie badań naukowych zarówno przez studentów zrzeszonych w kołach naukowych, jak i pracowników uczelni, którzy prezentują wyniki swych badań na krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych.

W ramach programu studiów realizowane są następujące przedmioty specjalnościowe:

 • Technika dentystyczna

 • Ortodoncja

 • Struktura przestrzenna - modelarstwo

 • Struktura przestrzenna - rysunek i rzeźba

 • Protetyka słuchu

 • Implantoprotetyka - epitezy

 • Technologia modelu i formy

 • Analiza podłoża protetycznego

 • Anatomia

 • Otolaryngologia

 • Traumatologia

 • Audiologia

 • Higiena pracy


 • Po każdym roku nauki student odbywa trzytygodniowe praktyki zawodowe w wybranych pracowniach protetycznych zarówno w kraju jak i za granicą.
  Absolwent studiów posiada gruntowne przygotowanie teoretyczne i praktyczne do rozwiązywania zagadnień doskonalenia technologii i właściwości materiałów stosowanych w protetyce dentystycznej, ortodoncji, technice odtwarzania tkanek twarzowej części czaszki oraz w technice protezowania ucha. W szczególności studia przygotowują do opracowania i realizacji pełnych procesów technologicznych wytwarzania protez stomatologicznych
  Pożądany profil wykształcenia uzyskuje się poprzez przyswajanie sobie odpowiedniej wiedzy medycznej, inżynieryjnej, humanistycznej i umiejętności plastycznych.
  Integracja nauczania anatomii, fizjologii, plastyki odtwórczej z naukami humanistycznymi; inżynierii materiałowej w zakresie fizyki, chemii, matematyki, materiałoznawstwa, mechaniki i wytrzymałości materiałów z techniką dentystyczną i ortodoncją; technologii materiałów z techniką topienia i odlewania metali oraz wypalania mas ceramicznych, uzupełniona o nowoczesne materiały kompozytowe i biomateriały, stwarza absolwentom możliwość łatwej adaptacji w systematycznym postępie wiedzy w dziedzinie inżynierii dentystycznej. Osiągnięcie zamierzonego celu przez absolwenta ułatwi przyswojenie sobie technik komputerowych. Studia kończy się pracą dyplomową.

  Absolwenci otrzymają tytuł inżyniera techniki dentystycznej i mogą być zatrudniani w specjalistycznych laboratoriach inżynierii dentystycznej, w ośrodkach badawczo-naukowych zajmujących się techniką dentystyczną, w firmach zajmujących się produkcją materiałów i urządzeń na potrzeby techniki dentystycznej i stomatologii .

   

   

   


  Strona Główna | Kontakt | do góry

  Jesteś naszym 1034 gościem, Witamy !

  kompuetry ustroń
   
   
   
   
   
   
   
  Skorzystaj z naszej wyszukiwarki w ten sposób szybko dotrzesz do potrzebnych informacji:


   
   
  Aby otrzymywać informacje na temat naszej uczelni zapisz się do bezpłatnego biuletynu, wystarczy podać email:


   
  Powrót do strony głównej Wyzsza Szkoła Inżynierii Dentystycznej i Nauk Humanistycznych Medyczne Studium Techniki Dentystycznej Rekrutacja Polskie Towarzystwo Inzynierii Stomatologicznej Czasopismo